Latviešu

Latvijas Finanšu tehnoloģiju asociācija sniedz rekomendācijas „Fintech stratēģijas 2022-2023“ izstrādei

Pēdējos mēnešos noticis aktīvs darbs pie Finanšu ministrijas stratēģijas dokumenta „Fintech stratēģija 2022-2023“ sagatavošanas, kura izstrādē, sniedzot rekomendācijas un priekšlikumus piedalās arī Latvijas Finanšu tehnoloģiju asociācija (LFTA).

Kopumā pozitīvi novērtējot Finanšu ministrijas un Darba grupas ietvaros paveikto, LFTA rekomendē skaidri formulēt Latvijas Fintech nozares mērķus un to sasaisti ar plānotajām aktivitātēm, tādā veidā iezīmējot gan svarīgākās prioritātes, gan nodrošinot, ka dokuments ir praktiski pielietojams un tā mērķi ir īstenojami.

Galvenie virzieni, kurus LFTA uzsver kā īpaši svarīgus, turpinot darbu pie stratēģijas attīstības un nozares prioritāro attīstības virzienu noteikšanas:

  • Skaidrot ne tikai Latvijas Fintech ekosistēmas vīziju, bet arī izstrādāt konkrētu programmu vai rīcības plānu Fintech nozares attīstībai un barjeru mazināšanai ar mērķi – arvien aktīvāk un plašāk Latvijā izmanto tehnoloģijas;
  • Nospraust reālistiskus un sasniedzamus mērķus, īpaši domājot par talantu pieejamību (t.sk. dažādi risinājumi IT speciālistu pieejamības un kvalifikācijas celšanai, tostarp darba spēka nodokļu atvieglojumi Fintech nozares uzņēmumiem);
  • Izvērtēt Latvijas normatīvā regulējuma konkurētspēju, tai skaitā, piemēram, analizējot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) esošo regulējumu un kriptovalūtas uzraudzību, kā arī PVN piemērošanu alternatīvajiem finanšu pakalpojumiem;
  • Veicināt licencēšanas procesa ātrumu, kā arī biznesa praksē un izpratnē balstītu uzraudzību, saprotot, ka Fintech attīstība notiek ātrāk nekā pieņemtie regulējumi un likumdošana;
  • Izveidot Fintech nozares Monitoringa centru, lai visi šī segmenta dalībnieki varētu piekļūt reāllaika (real time) risinājumiem, pieteikt un saņemt atgriezenisko saiti no regulatora vai politikas veidotāja.

Tāpat arī, strādājot pie Fintech stratēģijas projekta, šobrīd jo īpaši pastiprināti tiks skatīti arī jautājumi par ģeopolitiskās situācijas ietekmi uz nozari, datu drošību, kiberdrošību un citiem saistītiem jautājumiem.