Latviešu

Par mums

Latvijas Finanšu tehnoloģiju asociācija (LFTA) ir pirmā bezpeļņas organizācija Latvijā, kas pārstāv un īsteno biedru intereses, lai veicinātu finansējuma un investīciju iespējas, kā arī sekmētu digitalizāciju un inovatīvu pakalpojumu pieejamību.

Par LFTA biedru var kļūt jebkurš finanšu tehnoloģiju sektora dalībnieks (juridiska vai fiziska persona), kas darbojas finanšu tehnoloģiju, digitālo valūtu, datu un e-komercijas nozarēs vai nodrošina būtiskus un inovatīvus pakalpojumus nozarē esošajiem pārstāvjiem.

LFTA pārstāv visu biedru intereses, veicina sadarbību un informācijas apriti starp uzņēmumiem, politikas veidotājiem un sabiedrību kopumā.

LFTA mērķi ir:

  • Paplašināt finansējuma pieejamību un investīciju iespējas
  • Veicināt efektīvu sadarbību un dialogu starp Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, valdību un Eiropas regulatīvajām iestādēm
  • Veikt LFTA interešu lobēšanu un aktīvi piedalīties likumdošanas un politikas plānošanā un veidošanā
  • Pārstāvēt asociācijas biedru un to intereses, kā arī LFTA kopumā
  • Veicināt inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu finanšu nozarē un attīstīt digitālo finanšu tehnoloģiju pakalpojumus
  • Organizēt seminārus, apmācības un diskusijas, kas saistītas ar aktualitātēm nozarē

LFTA dibinātāji:

Elīna Girne
LFTA līdzdibinātāja "Attīstības priekšnoteikums ir operatīva informācijas apmaiņa un sinerģija starp vadošajiem nozares pārstāvjiem"
Mareks Gruškevics
LFTA Valdes priekšsēdētājs un līdzdibinātājs "LFTA ir radīta ar mērķi veicināt finanšu tehnoloģiju attīstību Latvijā, veidojot to par ilgtspējīgu un investoriem pievilcīgu Baltijas finanšu centru"
Pieteikuma anketa
Plašākai informācijai sazināties: info@lfta.lv vai +371 29 488 209